APK

De Algemene Periodieke Keuring meestal genoemd APK beschrijft de regelgeving waaraan uw personenwagen minimaal moet voldoen