Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Een APK laten uitvoeren

Wat mag ik van een APK verwachten

Een APK (Algemene Periodieke Keuring) goedgekeurd voertuig voldoet op de dag van de keuring aan de minimaal binnen de APK gestelde keuringseisen. Dit betekent niet dat het voertuig bij een autokeuring preventief onderhoud heeft gehad of dat er weer zorgeloos een jaar gereden kan worden want de keuring is een momentopname. Als bijvoorbeeld bij gemiddeld autogebruik uw banden in juli een minimaal profiel hebben van 1,6 mm is uw auto goedgekeurd maar moet u eigenlijk om veilig de winter in te gaan de banden vervangen.

Wanneer en hoe vaak moet ik mijn auto APK laten keuren?

Wanneer en hoe vaak u uw auto moet laten keuren, hangt af van de brandstof waarop uw auto rijdt, hoe zwaar uw auto is en wanneer uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als uw auto al eerder APK is goedgekeurd, geldt de datum op het keuringsrapport. Uw auto moet voor deze datum nogmaals zijn goedgekeurd.

APK voor auto's op benzine en/of elektromotor

Rijdt uw auto op benzine of heeft uw auto een elektromotor en is deze nog niet eerder gekeurd, dan moet de eerste keuring plaatsvinden 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze eerste keuring is dan de keuringsfrequentie van uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar . Na deze periode (dus 8 jaar na de eerste toelating op de weg) is een jaarlijkse keuring verplicht.

APK voor auto's op diesel of LPG

Als uw auto op diesel of LPG (gas) rijdt, moet de eerste keuring plaatsvinden 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Daarna moet uw auto jaarlijks gekeurd worden.

APK voor auto's ouder dan 30 jaar

Is uw auto (geen taxi of bus) ouder dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960? Uw auto hoeft dan maar eens per 2 jaar gekeurd te worden. Auto's van voor 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

APK voor zware voertuigen

Voor alle voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo geldt een jaarlijkse keuringsplicht. Dit geldt alleen voor voertuigen van na 1 januari 1960, omdat voertuigen van vóór 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

APK keuren tot 2 maanden vooraf vervaldatum

U kunt uw voertuig tot 2 maanden voor de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Herinnering APK en boete verlopen APK

U ontvangt van de RDW een brief waarin u wordt herinnerd aan de APK van uw auto. In de APK-brief leest u voor welke datum de auto gekeurd moet zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de APK.
U krijgt automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) wanneer de APK van uw personenauto verloopt. U ontvangt deze verkeersboete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt.

De hoogte van deze en andere verkeersboetes vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Uitstel APK is niet mogelijk

Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK. Als u niet aan de keuringsplicht kunt of wilt voldoen, heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen.